Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Chính trị, xã hội

Giồng Riềng tập huấn điều tra hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2017

(07:52 | 02/10/2017)

 Huyện Giồng Riềng vừa tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện rà soát, điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình cho điều tra viên các ấp, khu phố là lãnh đạo 19 xã, thị trong huyện. Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Kim Nương dự phát biểu chỉ đạo.

HINH TRIEN KHAI CT DIEU TRA HO NGHEO 17 (1).jpg
 

          Dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của huyện hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, hướng dẫn cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 7 bước. Trong đó, chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2017.

            Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Kim Nương nhấn mạnh: Hoạt động tập huấn sẽ giúp đại biểu và điều tra viên có thêm kỹ năng thu thập thông tin, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, phục vụ cho việc xác định biến động tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Đây là cơ sở để huyện xây dựng kế hoạch giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đề ra mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn tiếp theo. Từ đó, yêu cầu điều tra viên tập trung nghiên cứu, theo dõi trên tinh thần trách nhiệm cao để về cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ của mình./.

Thúy Liễu - ĐTT