Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KIÊN GIANG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020-2025 “Tập trung phát triển các đô thị động lực... Xây dựng huyện Giồng Riềng thành đô thị vùng Tây Sông Hậu”

(15:46 | 23/10/2020)

Từ ngày 15 đến 17/10/2020 đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), với phương châm "đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển" và chủ đề “Tăng cường xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

 

        Tham dự Đại hội lần này có 342/343 đại biểu được bầu từ 19 Đảng bộ trực thuộc, đại diện cho 59.592 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

          Sau 2,5 ngày làm việc, Đại hội đã bầu ra 51 người vào Ban Chấp hành Tỉnh ủy Kiên Giang lần thứ XI; Ban Chấp hành đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ, 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội đã bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Trung ương Đảng lần thứ XIII (18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết).

          Đại hội đã thống nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu của tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn 2021-2025, như sau:

          *Về hệ thống chính trị

          -Hàng năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt 80%, kết nạp 8.000 đảng viên trở lên.  

          -Các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội tập hợp vào tổ chức đạt 60% đối tượng.
      
*Về kinh tế
         
-Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 7,24%/năm trở lên. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.485 USD.

      -Trong cơ cấu kinh tế, nông-lâm-thủy sản chiếm 25,2%, công nghiệp-xây dựng chiếm 25,43%, dịch vụ chiếm 49,37%.

        -Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 1,76%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8%/năm; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 41,45%.

       -Thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 73.645 tỷ đồng. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 267.128 tỷ đồng.

 

 

         *Về văn hóa - xã hội và môi trường

        -Đến năm 2025, có 60% trở lên số trường đạt chuẩn quốc gia; hằng năm huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt 97% trở lên.

        -Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải nguy hại đạt 90%, chất thải y tế đạt 100%. Có 90% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; có 10 bác sĩ/vạn dân; có 33,49 giường bệnh/vạn dân.

        -Hằng năm, giải quyết việc làm từ 35.000 lượt lao động trở lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 52,5%.

      -Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 2%. 100% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 7 - 9 huyện đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới.

       -Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch 90% và dân cư nông thôn sử dụng nước sạch 65%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 11%.

         Trong nhiệm kỳ tới xác định 3 khâu đột phá là: (1) Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính. (2) Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. (3) Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối và phát triển.

          Trong các giải pháp về tập trung thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững và có chiều sâu. Đã xác định nội dung: Tập trung phát triển các đô thị động lực: Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên, Kiên Lương, An Biên, Giồng Riềng. ...Xây dựng huyện Giồng Riềng thành đô thị vùng Tây Sông Hậu”.

          Tin tưởng rằng sau Đại hội, Nghị quyết sẽ nhanh chóng đi vào đời sống của toàn đảng, dân và quân tỉnh nhà. Đảng bộ, dân và quân huyện Giồng Riềng sẽ ra sức nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra, góp phần xây dựng huyện nhà thành đô thị động lực, đô thị vùng Tây Sông Hậu.

Đào Thành Trang - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy