Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Lớp bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy ủy viên cơ sở năm 2020

(14:08 | 23/10/2020)

Ngày 19/10/2020, Huyện ủy Giồng Riềng tổ chức lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy ủy viên cơ sở năm 2020. Đến dự có đồng chí Châu Minh Chiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

 

      Lớp tập huấn diễn ra trong 4 ngày, các học viên được tiếp thu 06 chuyên đề: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; công tác tư và công tác tổ chức của chi bộ, đang bộ cơ sở và phòng chống “tự chuyển biến”, tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên ở cơ sở; công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

       Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, đồng chí Châu Minh Chiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong những năm qua, Huyện ủy đã lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở cơ sở. Công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng, công tác kết nạp đảng viên mới được cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt. Các loại hình tổ chức cơ sở đảng được thành lập và hoạt động phù hợp với yêu cầu, chức năng nhiệm vụ được giao. Các cấp, các cấp, các ngành, tổ chức cơ sở đảng trong huyện đã và đang tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2015, xây dựng chương trình hành động toàn khóa, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra. Vì vậy, việc trang bị cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở các văn bản, quy định về công tác tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân là vô cùng thiết thực, góp phần cùng cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

       Qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở nắm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở… Từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Xuân Dàng - TTVHTT&TT