Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức, Dân vận và Văn phòng cấp ủy

(13:34 | 14/10/2020)

Ban Tổ chức, Ban Dân vận và Văn phòng Huyện ủy vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Văn Phòng cấp ủy ngày 18/10, ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ngày 14/10 và ngành Dân vận - 15/10.

 

      Tới dự có đồng Mai Văn KhởiPhó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thum Em, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Châu Minh Chiến – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí UVBTV Huyện ủy; nguyên lãnh đạo Văn phòng, Ban Dân vận và Ban Tổ chức Huyện ủy.

       Trong những năm qua, các ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận và Văn phòng cấp ủy của huyện Giồng Riềng đã chủ động khắc phục khó khăn, tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy, các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, các phong trào hành động của MTTQ, các đoàn thể tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức thực hiện tốt công tác cán bộ, chuẩn bị tốt các nội dung cho công tác tham mưu và tổ chức Đại hội Đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  Bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện tốt công tác đánh giá, xếp loại cán bộ và quy hoạch đội ngũ cán bộ dự nguồn theo phân cấp quản lý; củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và các chương trình công tác của Huyện ủy.

      Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp mặt, đồng chí Châu Minh Chiến - Phó Bí thư Thường Trực Huyện Ủy, Chủ Tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận và Văn phòng đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò tham mưu, tổng hợp, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra những chủ trương, chính sách kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng trên địa bàn; tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết các cấp; tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Trường Chinh- TTVHTT&TT huyện