Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Huyện ủy Giồng Riềng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

(14:38 | 12/12/2019)

Huyện ủy Giồng Riềng tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị cấp tỉnh có đồng chí Hồ Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

 

Anh HN 1.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên,Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Đảng bộ huyện Giồng Riềng tập trung lãnh đạo, điều hành, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ và đạt kết quả khá toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực. Trong đó, huyện tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh, nâng lên chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi, đảng bộ; nâng chất lượng hoạt động của các đoàn thể; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên theo kế hoạch. Đồng thời, tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc, duy trì việc tổ chức tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy; tổ chức gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, đoàn viên, hội viên; sâu sát cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị...

Kết quả, trong 32 chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết năm 2019, có 22 chỉ tiêu vượt và 10 chỉ tiêu đạt 100% Nghị quyết. Công tác quản lý và phát triển đảng viên thực hiện vượt kế hoạch. Trong năm, toàn huyện kết nạp mới 360 đảng viên, đạt 120% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn huyện là 6.311 đảng viên chiếm 2,85% so dân số; sàng lọc 213 đảng viên, cho ra khỏi đảng 23 đảng viên; xóa tên 40 đảng viên; giải thể 31 chi bộ ngành xã, thị đưa 620 đảng viên về sinh hoạt chi bộ ấp, khu phố. Trong năm, Huyện ủy thực hiện 3 cuộc kiểm đối với 8 tổ chức, 8 cá nhân; 3 cuộc giám sát đối với 10 tổ chức, 7 cá nhân đạt 100% kế hoạch; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 40 tổ chức, 645 đảng viên, giám sát 45 tổ chức và 1.016 đảng viên… Về lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản xuất trên 10.800 tỷ đồng đạt 100,54% kế hoạch, tăng 6,69% so năm 2018. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện đang đề nghị công nhận thêm 3 xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, Bàn Thạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, nâng tổng số toàn huyện có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thị trấn Giồng Riềng đạt 42/51 tiêu chí đô thị loại IV; huyện đạt 8/9 tiêu chí huyện nông thôn mới tăng 2 tiêu chí so cùng kỳ. Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 56,49% Nghị quyết là 56%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 2,5%, cận nghèo chiếm 5,33%; số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 88,13% so dân số (Nghị quyết là 88%); tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,15% (Nghị quyết là 99%); hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,2% (Nghị quyết là 90%); nước sạch 65%...

 

Anh HN 2.jpg
 

Năm 2020 Huyện uỷ Giồng Riềng đề ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ như sau: Phát triển từ 70 đảng viên trở lên; tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo qui định của Tỉnh ủy. Tổ chức kiểm tra 02 cuộc, giám sát 02 cuộc. Tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ 70% so đối tượng; tỷ lệ cơ sở đoàn, hội đạt tốt, xuất sắc từ 2/3 trở lên. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng từ 11,33% và doanh thu dịch vụ tăng trên 9%. Tổng sản lượng lương thực 697.250 tấn. Tập trung củng cố, sáp nhập, nâng lên chất lượng hiệu quả hoạt động của Hợp tác xã, Tổ hợp tác hiện có; phát triển mới HTX ở những nơi có điều kiện theo quy định của Luật HTX và nhu cầu người dân. Phấn đấu có 1 - 2 xã nông thôn mới nâng cao; huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tư vấn việc làm cho 3.000 lao động, xuất khẩu 15 lao động trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 60% trở lên. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99% (kể cả chia hơi); hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 95%, phấn đấu hộ sử dụng nước sạch đạt 65%. Huy động học sinh 6 -14 tuổi đến trường đạt 99%; trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo 99%; công nhận mới 04 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1% trở lên. Tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế từ 90% trở lên. Phấn đấu có từ 94% hộ gia đình, 95% ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 96% cơ quan, đơn vị cấp huyện, đơn vị cấp xã, thị trấn và trường học đạt danh hiệu văn hóa. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao…

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Phong - Tỉnh ủy viên,Bí thư Huyện ủy Giồng Riềng, nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiệnNghị quyết Đại hội XI Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020, yêu cầu chung là tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu chưa đạt. Các chỉ tiêu đã đạt, gần đạt thì phấn đấu đạt và vượt mức cao nhất có thể. Qua đó, đồng chí đề nghị các ngành, địa phương chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp và đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó trọng tâm là huy động các nguồn lực và cả hệ thống chính trị để xây dựng đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Đồng thời chủ động chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội chi, đảng bộ các cấp, nhất là tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất cho đại hội các cấp. Sau đại hội, các chi, đảng bộ xây dựng quy chế làm việc, chương trình hành động, các nghị quyết, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết đại hội…

Văn Đẹp - ĐTT