Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

(08:05 | 06/06/2019)

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giồng Riềng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

DH MT 4.jpg
 

Nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên có những đóng góp quan trọng phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, động viên nhân dân đồng thuận thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên vận động cất mới 1.015 căn, sửa chữa 221 căn nhà đại đoàn kết, tặng quà, khoan giếng nước, khám phát thuốc miễn phí, trợ giúp cho hộ nghèo khi ốm đau, bệnh tật, trao học bổng cho học sinh nghèo…tổng trị giá trên 49 tỷ đồng. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” với tổng số tiền trên 61 tỷ đồng. Kết quả bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018 có trên 43.800 hộ danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 95,4%); 122 ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa (đạt 95,31%); có 15/18 xã đạt danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới (đạt 83,3%)... Đầu nhiệm kỳ, toàn huyện có trên 5.100 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 9,95% so với tổng dân số của huyện), đến cuối năm 2018 giảm còn khoảng 1.900 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 3,65%). Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Riềng, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 58 ủy viên; cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 17 vị; ông Trần Văn Vũ tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Giồng Riềng, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

DH MT 1.jpg
 

Tại Đại hội, đại biểu thống nhất mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2019-2024: Tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của MTTQ các cấp đến cán bộ Mặt trận đạt trên 95%, trong các tầng lớp nhân dân từ 65% trở lên; thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đạt chỉ tiêu trên giao, hàng năm cất mới từ 90 căn nhà đại đoàn kết trở lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1-1,5%; vận động nhân dân thực hiện tốt quyền dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, phấn đấu hàng năm MTTQ huyện giám sát từ 1-2 cuộc; phấn đấu MTTQ Việt Nam huyện và từ 70% MTTQ xã, thị trấn đạt loại tốt, trên 85% khu dân cư được đánh giá đạt từ loại khá trở lên, 100% cán bộ Mặt trận được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ...

Xuân Dàng - ĐTT