Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN GIỒNG RIỀNG LẦN THỨ 12

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Giồng Riềng

(16:52 | 21/05/2020)

Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời bầu Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa VI và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Đến dự và Chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lý Thành Luân, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Nguyễn Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban tổ chức; và 26 đảng viên trong chi bộ được triệu tập về dự Đại hội.

Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường là chi bộ được ghép giữa 2 cơ quan gồm Phòng Tài nguyên và Môi và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. Hiện tại, chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi có 26 đảng viên trong đó có 5/26 đảng viên nữ, chiếm 19,23%; 2/26 đảng viên dân tộc Khmer, chiếm 7,69%. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi có 2 đảng viên đạt trình độ thạc sĩ chiếm 7,69%; 22 đảng viên đạt trình độ đại học, chiếm 84,62%; 02 đảng viên đạt trình độ cao đẳng, trung cấp, chiếm 7,69%. Về lý luận chính trị, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi có 02 đảng viên chứng nhận lý luận cao cấp, chiếm 7,69%; 08 đảng viên chứng nhận lý luận trung cấp, chiếm 30,77%; 08 đảng viên chứng nhận lý luận sơ cấp, chiếm tỷ lệ 30,77%.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã đạt được thuận lợi và khó khăn như sau:

Về thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang; sự phối có hiệu quả của các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nổ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Trong đó, một số thành tích nổi bật như hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND huyện giao để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, biến đổi khí hậu được thực hiện tốt; tổ chức triển khai và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện đầy công khai, minh bạch về tài chính, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xét thi đua khen thưởng, nâng lương...; thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong hoạt động công vụ, thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước, quản lý, bảo vệ tài sản nhằm đảm an ninh - trật tự cơ quan; đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có chính trị tư tưởng vững vàng; đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Công tác xây dựng chi bộ và công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng theo Điều lệ Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt 100% chỉ tiêu trên giao; Lãnh đạo Công đoàn cơ sở, Chi đoàn hoạt động theo đúng Điều lệ, và thực hiện tốt việc chăm lo quyền lợi chính đáng của đoàn viên.

Về khó khăn: Năng lực lãnh đạo, điều hành của Ban chấp hành còn một số mặt hạn chế; Một số công tác, nhiệm vụ được giao hoàn thành nhưng vẫn còn chậm, chất lượng chưa cao; Một số đảng viên tuổi đời còn trẻ, trình độ không đồng đều, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác còn hạn chế.

Qua buổi làm việc của Đại hội, Chi bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường đã thông qua nghị quyết thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp nhiệm kỳ V (2020-2025) với các nội dung như sau: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phấn đấu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hẹn đạt 99% trở lên. Phấn đấu đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên toàn huyện đạt 99% trở lên. Tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đạt 100% dự án thu hồi đất. Tiếp nhận và tham mưu xử lý các đơn tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý đạt 90%; trả lời công văn Tòa án đạt 98%. Phấn đấu tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện và UBND cấp xã trong việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, tài nguyên nước 06 cuộc. Phấn đấu 100% cơ sở khai thác nước phục vụ sinh hoạt thuộc diện phải xin xép khai thác nước phải phải có giấy phép khai thác nước theo quy định. Phấn đấu 100% cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. Phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 5 xã đạt tiêu chí môi trường nông thôn mới nâng cao, trong đó có 01 xã đạt tiêu chí môi trường nông thôn mới kiểu mẫu. Phấn đấu kết nạp đảng viên 02 đồng chí; 100% cán bộ, đảng viên được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết cấp trên; phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tổ chức kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên hàng năm từ 30% trở lên (kiểm tra 10%, giám sát 20%) trong tổng số đảng viên; mỗi năm tổ chức sinh hoạt từ 04 chuyên đề; chi bộ hàng năm được Huyện ủy công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu hàng năm 02 cơ quan được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn, chi đoàn được cơ quan có thẩm quyền công nhận vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành chi bộ khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí (trong đó 01 đồng chí Bí thư, 01 đồng chí Phó bí thư, 03 đồng chí Ủy viên) có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức gánh vác trọng trách mà chi bộ giao cho; đồng thời bầu ra Đoàn đại biểu đại diện chi bộ dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII gồm 03 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Lê Tôn Viễn Phương- Phòng TN-MT