Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Xem với cỡ chữAA

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang

(08:22 | 05/04/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 643_QD-UBND.signed (1).pdf; Bản đồ KHSDD_2019.pdf