Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quyết định: Về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng qui định của pháp luật đối với ông Thái Văn Út

(14:56 | 15/05/2020)

​ 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2348_QD-UBND.signed.pdf