Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quyết đinh: Về việc thu hồi đất ( nền trả chậm) của hộ gia đình, cá nhân tại cụm, tuyến dân cư vượt lũ xã Ngọc Hòa

(15:30 | 10/10/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 4042_QD-UBND.signed.pdf