Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin Chỉ đạo - Điều hành

Xem với cỡ chữAA

Quyết định về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất

(14:07 | 18/04/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1984_QD-UBND.signed.pdf