Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai thực hiện tốt Phương án củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Giồng Riềng.

(13:59 | 11/11/2020)

Thực hiện văn bản số 4906/CV-BCĐ của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam về kế hoạch thực hiện công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng tại Chi nhánh NHCSXH tỉnh Cà Mau, Kiên Giang. Phòng giao dịch NHCSXH huyện Giồng Riềng đã tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với NHCSXH để thực hiện các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện.

 

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện họp cùng Tổ TK&VV

 

     Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo quyết liệt các ban ngành, đoàn thể, các ấp, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ theo Phương án đã xây dựng. Đưa kết quả hoạt động tín dụng chính sách vào là một chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ huyện, đồng thời gắn với trách nhiệm của người đứng đầu mỗi đơn vị, là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực.

       Đến ngày 31/10/2020, tổng dư nợ tại NHCSXH huyện đạt 391.681 triệu đồng, tăng 38.650 triệu đồng so với thời điểm xây dựng phương án. Nợ quá hạn là 13.399 triệu đồng, chiếm 3,42% tổng dư nợ, giảm 3.479 triệu đồng. Tỷ lệ thu lãi đạt 115,15%, tăng 15,1%. Số Tổ TK&VV được đánh giá xếp loại khá, tốt là 209/428 tổ, chiếm 48,8%, giảm 144 tổ xếp loại yếu kém. Số xã được đánh giá chất lượng tín dụng xếp loại khá là 7 xã, tăng 6 xã so với thời điểm lập phương án.

       Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện phương án, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thu hồi được 7.451 triệu nợ quá hạn, 863 triệu nợ khoanh, triển khai giải ngân cho vay đối với 3.868 lượt hộ gia đình, với số tiền là 113.446 triệu đồng. Trong quá trình đôn đốc thu hồi nợ cũng như triển khai cho vay, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến người dân, từ đó đã làm chuyển biến tích cực về ý thức trả nợ của người dân trong quá trình vay vốn và làm cho chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố, nâng cao.

        Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã bám sát các giải pháp đã triển khai, phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành các chỉ tiêu theo phương án xây dựng./.

Nguyễn Trung Hải – Giám đốc NHCSXH huyện