Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 với mô hình người đứng đầu cấp ủy là trưởng ban chỉ đạo

(10:21 | 14/10/2020)

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Công Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát Huyện ủy Giồng Riềng và Chi ủy Trường Trung học phổ thông Long Thạnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

 

      Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Riềng đã chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW lồng ghép với các đợt triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kết quả, có 5.797 đảng viên tiếp thu, đạt gần 99%. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Giồng Riềng còn biên soạn đề cương một số nôi dung cơ bản trong Nghị quyết số 35-NQ/TW, lồng ghép vào các đợt sinh hoạt chính trị năm 2020 để triển khai, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được 1.371 cuộc với 63.900 lượt người tiếp thu. Tháng 1-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Riềng kiện toàn Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tương tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của huyện gồm 17 đồng chí, đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy Giồng Riềng đã tham gia đấu tranh, phản bác, ngăn chăn, vô hiệu hóa, xóa, gỡ trên 45 bài viết và 22 tài khoản mạng xã hội xấu độc, xuyên tạc, chống phá, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trên không gian mạng.

      Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Chi ủy Trường Trung học phổ thông Long Thạnh đạt hiệu quả. Trang thông tin của trường đã đăng 300 tin, bài, kịp thời tuyên truyền những thông tin hoạt động của trường, nêu gương người tốt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bảo vệ nền tảng tư  tưởng của Đảng. Trường không có trường hợp đăng, chia sẻ những thông tin xấu độc, tư tưởng thù địch, nói trái quan điểm của Đảng, pháp luật nhà nước. Các đảng viên được phân công đã tích cực đấu tránh, phản bác, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ.

     Đồng chí Phạm Công Khâm đánh giá cao công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Huyện ủy Giồng Riềng thể hiện sự chủ động, tích cực, sáng tạo, cụ thể hóa, sát hợp tình hình địa phương, đạt hiệu quả. Đồng chí Phạm Công Khâm đề nghị, Huyện ủy Giồng Riềng, Chi ủy Trường Trung học phổ thông Long Thạnh tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nghị quyết bằng các hình thức lồng ghép vào các kỳ sinh hoạt cấp ủy, có phân tích, tìm hiểu sâu một lĩnh vực, khía cạnh nào đó của Nghị quyết số 35-NQ/TW như: Nền tảng tư tưởng của Đảng là gì? vì sao phải bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng, ai bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ như thế nào? Song song đó, huy động đông đảo lực lượng tham gia đấu tranh trên không gian mạng với nhiều đối tượng, huy động đầy đủ sức mạnh của cả hệ thống chính trị; giáo dục cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nêu cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; kịp thời chia sẻ những thông tin hay, nắm và phát hiện kịp thời người xấu, việc xấu, tin xấu. Đặc biệt, tiếp tục phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 huyện với mô hình người đứng đầu cấp ủy là trưởng ban chỉ đạo; thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; xây dựng lực lượng tác chiến trên không gian mạng.

Bích Linh ( Báo Kiên Giang)