Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2020

(10:23 | 21/09/2020)

Ngày 18/9, Ban tổ chức huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2020. Đến dự có đồng chí Đào Thành Trang – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng 100 cán bộ phụ trách công tác tổ chức của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

      Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được tiếp thu các nội dung về Quy định số 29-QĐ/TW của BCH Trung ương về thi hành điều lệ Đảng; Quy định số 05-QĐ/TW của BCH Trung ương về về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và Đảng; Thông báo số 1779-TB/TU kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thực hiện quy định về công tác cán bộ; Quy định số 3135-QĐ/HU của Huyện ủy Giồng Riềng về luân chuyển cán bộ; Quy định số 5298-QĐ/HU của Huyện ủy Giồng Riềng về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí; Quy định số 5297-QĐ/HU của Huyện ủy Giồng Riềng về phân cấp quản lí cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Công văn số 487-CV/TU về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ; hướng dẫn số 01-HD/TW của BCH Trung ương về một số vấn đề thi hành Điều lệ Đảng…phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Đào Thành Trang – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy cho biết: Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã rất quan tâm đến công tác điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, phát triển Đảng viên, chuyển đảng chính thức, công tác quy hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp cho Đảng, quản lí hồ sơ Đảng viên…Đây là những nội dung cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ mang tính nghiệp vụ nhưng đồng thời phải tuân theo những quy định, hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ, theo dõi từng đối tượng…Vừa qua, Huyện ủy Giồng Riềng đã tổ chức thành công Đại hội các cấp và Đại hội Đại biểu huyện lần thứ XII, nhiệm kì 2020-2025, đang tích cực lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kì 2020-2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, vì vậy, việc trang bị các văn bản, quy định về công tác tổ chức cán bộ, nghiệp vụ đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng, bởi “ cán bộ là gốc của mọi việc” , “công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, việc sắp xếp, bố trí cán bộ phải dực trên các điều kiện, tiêu chuẩn, thông qua quá trình rèn luyện, nhận xét, đánh giá và phải thực hiện theo quy trình công tác cán bộ. vì vậy, Ban tổ chức huyện ủy sẽ cung cấp những quy định cụ thể torng công tác xây dựng Đảng về tổ chức để góp phần cùng cấp ủy cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra.

 

       Việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức nhằm góp phần tháo gỡ, trao đổi, cập nhật các văn bản, quy trình, quy định về công tác xây dựng Đảng, về tổ chức nói chung, đồng thời, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả mà các chi, đảng bộ cơ sở đang thực hiện./.

Xuân Dàng - TTVHTT và TT