Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(09:07 | 16/09/2020)

Để chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội liên hiệp phụ nữ huyện huyện phối hợp tổ chức cho các đồng chí Thường trực Hội LHPN huyện, Chủ tịch Hội LHPN xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện tập huấn về công tác chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp, hình thức trực tuyến do Hội Phụ nữ Trung ương tổ chức.

 

       Trong 1,5 ngày tập huấn (09-10/9/2020) các đồng chí được tiếp thu các nội dung như sau: Chỉ thị số 46 – CT/TW ngày 28/6/2020 về lãnh đạo Đại hội; Thông báo Kết luận 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị Kế hoạch số 22 – KH/ĐĐ ngày 14/7/2020 của Đảng đoàn Hội LHPN Việt Nam; Hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội; Hướng dẫn góp ý Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội; Nội dung đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; Hướng dẫn chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Gợi ý chương trình Đại hội và Đề cương Báo cáo kết quả Đại hội; Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Quán triệt Chiến lược phát triển tổ chức Hội và Kế hoạch triển khai.

      Hội nghị tập trung thảo luận vào 03 nội dung: Hướng dẫn công tác nhân sự; Đề cương báo cáo chính trị; Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và Dự kiến sửa đổi, bổ sung quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam.

Ngọc Điệp - PCT Hội LHPN huyện