Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Giồng Riềng thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

(08:45 | 08/07/2020)

        Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn của tỉnh.

 

      Ngày 15/5/2020, UBND huyện Giồng Riềng đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 79/KH-UBND, về thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị.

      Qua việc rà soát, thống kê, lập danh sách đối tượng thụ hưởng đã cho thấy, các ngành chuyên môn cấp huyện và các xã, thị đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, thận trọng và trách nhiệm, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội tại các địa phương

        Theo Báo cáo số 42/BC-LĐTB&XH ngày 29/6/2020 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện. Tính đến cuối tháng 6/2020, huyện Giồng Riềng thực hiện cấp tiền hỗ trợ đối với người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 là 1.041 người, với số tiền là 01 tỷ 454 triệu đồng; hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng hỗ trợ hàng tháng là 6.666 người, với số tiền 09 tỷ 999 triệu đồng; hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo là 13.028 người, số tiền 09 tỷ 771 triệu  đồng.

        Đồng thời, huyện đã lập danh sách 166 đối tượng hộ kinh doanh cá thể có danh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm phải tạm ngừng kinh doanh; 13 đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 3.143 đối tượng là người lao động không có gian kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Quang Nhật