Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Xã Thạnh Phước: 5 năm, 163 mô hình được công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở

(08:56 | 07/07/2020)

          Đảng ủy xã Thạnh Phước vừa tổ chức Hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020, để tổng kết quá trình thực hiện, rút ra những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có các mô hình tiêu biểu đã góp phần vào thành tích chung của xã.

Đồng chí Đinh Hoàng Vũ, PBT Đảng ủy, CT. HĐND xã Thạnh Phước trao giấy khen của UBND xã cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020

        Giai đoạn 2016-2020, xã Thạnh Phước đã có 147 tập thể và 62 cá nhân đăng ký xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; kết quả đã bình xét đạt 163 mô hình (114 tập thể, 49 cá nhân), qua đó đã biểu dương 15 tập thể và 27 cá nhân có mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa trong địa bàn.

        Qua 5 năm cho thấy, việc đăng ký, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của xã đã triển khai rộng khắp từ trong nội bộ Đảng đến quần chúng Nhân dân; nội dung xây dựng mô hình khá đa dạng, phong phú, lựa chọn những vấn đề cấp ủy đang tập trung chỉ đạo, những vấn đề còn khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương để đăng ký thực hiện và đã mang lại kết quả rất đáng trân trọng. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình đạt kết quả tốt, có sức lan toả và có khả năng vận dụng nhân rộng trên địa bàn xã và huyện, tạo được sự đồng thuận xã hội, thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng.

          Kết quả đạt được có sự kế thừa và phát triển thành tích của giai đoạn trước đây, nhiều mô hình hiệu quả, thiết thực tiếp tục được duy trì và lan tỏa đến ngày hôm nay như: mô hình “Cánh đồng mẫu lớn”, của Ban lãnh đạo ấp Thạnh Phong; mô hình “Tổ hợp tác làm nhang”, của tập thể Ban Chấp hành xã Đoàn; mô hình “thắp sáng đường quê” của BLĐ ấp Thạnh Phú, BLĐ ấp Thạnh Phong; mô hình “thu gom chai nhựa giúp bạn nghèocủa giáo viên Trường THCS Thạnh Phước;… góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ xã, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội quần chúng đã thể hiện tốt vai trò nồng cốt trong thực hiện Phong trào, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân vào tổ chức.

          Tại Hội nghị, Đảng ủy xã Thạnh Phước trao Giấy công nhận 42 mô hình “Dân vận khéo” năm 2020 (29 tập thể, 13 cá nhân); Ủy ban nhân dân xã Thạnh Phước tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020.

Đào Thành Trang - Trưởng Phòng Nội vụ