Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị điển hình tiên tiến Hội liên hiệp phụ nữ huyện Giồng Riềng giai đoạn 2020 -2025

(10:20 | 02/07/2020)

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng Riềng vừa tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015-2020. Đến dự hội nghị có bà Trần Thu Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Cao Quốc Điện, Phó Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị; Chi hội Trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ các ấp, khu phố và 58 điển hình tiên tiến là các chị em phụ nữ trong toàn huyện.

 

 

       Trong 5 năm qua, thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Hội, đã được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện triển khai nghiêm túc, động viên, khích lệ cán bộ, hội viên phát huy nội lực, tích cực học tập, lao động sáng tạo, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội. Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”;  xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

          Để phong trào thi đua và các cuộc vận động đạt hiệu quả cao, Hội đã lựa chọn các tiêu chí cụ thể, đặc biệt là chọn tiêu chí 3 sạch “Sạch nhà, sạch vườn, sạch đường làng ngõ xóm” để triển khai và đã đạt kết quả cao. Từ các phong trào do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động trong 5 năm qua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu được Đảng, Nhà nước và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khen thưởng trong giai đoạn 2015-2020 như: Trung ương Hội Liên  hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 14 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 03 tập thể và 03 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; UBND huyện tặng 18 Giấy khen cho cá nhân.

         Tại hội nghị này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; chọn 13 tập thể và cá nhân được tham dự hội nghị điển hình tiên tiến cấp tỉnh../.      

Trường Chinh- TTVHTT&TT huyện