Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giồng Riềng tiếp tuc thực hiện tốt công tác dân tộc

(13:47 | 24/06/2020)

Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện tiếp tục ổn định và phát triển. Nếp sống văn hóa của đồng bào dân tộc được gìn giữ và phát huy tốt. Việc giữ gìn tiếng nói và chữ viết của đồng bào Khmer luôn được các cấp quan tâm và tạo điều kiện tốt. Hệ thống trường lớp trong vùng đồng bào dân tộc được đầu tư mới, sửa chữa kịp thời, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc được quan. Các chính sách cho đồng bào dân tộc được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc được ổn định.

Đạt những kết quả trên là do Huyện ủy, UBND, các ngành chuyên môn cấp huyện và các xã, thị đã tiếp tục quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, kế hoạch của UBND huyện về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

Trước hết, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 05/12/2018 để cụ thể hóa Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) và Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về tăng cường công tác ở vùng đồng bào Khmer trong tình hình mới. Qua đó, đã thực hiện có hiệu quả trên đại bàn huyện. Đồng thời, huyện đã lồng ghép nhiều chương trình, dự án, kế hoạch để hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, từ đó đời sống của đồng bào ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS hiện giảm còn 0,78% so dân số của huyện; 03 xã vùng có đông đồng dân DTTS Vĩnh Phú, Vĩnh Thạnh và Bàn Thạch đã được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

 Trong thực hiện chính sách dân tộc, các cơ quan Nhà nước đã làm tốt vai trò quản lý của mình.  Nhờ đó, UBND, các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, thị  kịp thời nắm được tâm tư nguyện vọng, tình hình dư luận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc khác,  HĐND huyện tổ chức 01 cuộc giám sát về thực hiện công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2018-2020, qua công tác giám sát cho thấy, việc triển khai các chính sách, công tác giảm nghèo ở cơ sở thực hiện khá tốt, đời sống của đồng bào có bước phát triển hơn so với trước.

Ngoài ra, các cơ nhà nước và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về chính sách dân tộc và công tác dân tộc. Đặc biệt tăng cường công tác tuyên truyền đến đồng bào DTTS chủ động trong việc phòng, chống dịch do virus COVID-19.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, huyện đã tiến hành rà soát hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở ấp, xã đặc biệt khó khăn được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, kết quả  có 107 hộ được thụ hưởng (trong đó đất ở 05 hộ, đất sản xuất 01 hộ, chuyển đổi nghề 77 hộ, nước sinh hoạt 22 hộ). Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Tết cổ truyền Chôl - Chnăm – Thmây, huyện đã tổ chức thăm và tặng quà cho 33 vị Người có uy tín mỗi suất 500.000đ với tổng kinh phí 32.500.000đ.

Huyện và xã, thị tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên và chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện là người dân tộc thiểu số; đã trao 426  suất quà cho 426 hộ nghèo là người DTTS, mỗi suất trị giá 500.000đ, với tổng số tiền 213.000.000 đồng; vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ 690 suất quà cho hộ cận nghèo với tổng giá trị quà tặng là 207.000.000đ; trao 357 suất quà cho gia đình chính sách, người có công là người DTTS với tổng giá trị 249.000.000đ.

Nhân dịp tết Cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây năm 2020, đã cấp kinh phí hỗ trợ cho 422 hộ nghèo là Dân tộc Khmer, với tổng kinh phí 126.600.000đ. Chuyển quà cho các xã, thị chúc Tết, tặng quà 14 chùa Nam tông Khmer với tổng kinh phí 21.500.000đ. Ngoài ra, huyện và xã, thị thực hiện tốt nhiều chính sách dân tộc khác theo quy định của Nhà nước.

Thời gian tới, tin chắc rằng, công tác dân tộc trên địa bàn huyện Giồng Riềng sẽ được các cơ quan, các ngành cấp huyện và cấp xã tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao so với thời điểm hiện tại. Để làm được điều này, đòi hỏi huyện và xã, thị phải tập trung thực hiện các biện pháp sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp các ngành, các địa phương nắm chặt tình hình an ninh chính trị, tâm tư nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của đồng bào dân tộc, để kịp thời tham mưu, phối hợp giải quyết tốt các nhu cầu chính đáng của đồng bào dân tộc, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc.

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch số 112-KH/TU ngày 10/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 11/9/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang, kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường công tác ở vùng đồng bào Khmer trong tình hình mới

Ba là, tiếp tục thực hiện Quyết định 14/QĐ-TTg, ngày 01/3/2012 của Chính phủ về sữa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo, Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện tốt chính sách cấp thẻ BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 12 xã khó khăn và đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đồng thời, thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục thực hiện công tác rà soát, thay thế bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, theo quy định hàng năm.

Bốn là, chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin huyện tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao truyền thống vào các ngày lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp lễ Sene  Đôn Ta, Ok – Om – Bok. Đồng thời giao Văn phòng HĐND-UBND tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức đoàn thăm viếng chùatặng quà nhân dịp lễ Sene Đôn Ta năm 2020 của đồng bào dân tộc Khmer.

Năm là, các ngành chức năng, đoàn thể thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chính sách vùng đồng bào dân tộc đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định của nhà nước.

Sáu là, phát triển y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, bố trí việc làm cho đồng bào vùng dân tộc.

Chỉ đạo ngành y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân vùng dân tộc; đảm bảo cho mọi người được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có chất lượng ngay tại tuyến cơ sở. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức vệ sinh phòng chống dịch bệnh đến hộ gia đình và cộng đồng. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo tại các cơ sở y tế.

Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát triển và mở rộng quy mô các loại hình trường lớp theo tiêu chuẩn của trường học chuẩn quốc gia; thực hiện tốt chính sách đối với học sinh và người dân thiểu số.

Chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch đào tạo, dạy nghề cho lao động người dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016 - 2020. Đẩy mạnh liên kết đào tạo nguồn nhân lực vùng dân tộc

Bảy là, kiện toàn hệ thống tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc các cấp và nâng cao năng lực cán bộ làm công tác dân tộc trên địa bàn huyện. Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở./.

Quang Nhật