Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giồng Riềng triển khai kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch Covid-19

(16:44 | 21/05/2020)

Ngày 18/5/2020, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện.

 

Mục đích kế hoạch nhằm chia sẽ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội. Theo kế hoạch hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn đến giảm sâu về thu nhập, mất việc, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu và các đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong thời gian ảnh hưởng của đại dịch. Việc hỗ trợ được tổ chức công khai, minh bạch, không để lợi dụng trục lợi từ chính sách.

         Nội dung chính sách hỗ trợ được áp dụng đối với 8 nhóm đối tượng cụ thể như sau: Nhóm đối tượng 1, người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thoả thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Mức hỗ trợ 1.800.000 đồng/ người/ tháng, theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương  theo hàng tháng và tuỳ vào tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và hỗ trợ không quá 3 tháng. Nhóm đối tượng 2, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm phải tạm ngưng kinh doanh. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng /hộ/tháng. Thời gian hỗ trợ theo hàng tháng tuỳ vào tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng. Nhóm đối tượng 3, hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm việc không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.  Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. theo hàng tháng tuỳ vào tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng. Nhóm đối tượng 4, hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo hàng tháng tuỳ vào tình hình thực tế của dịch, thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và không quá 3 tháng. Nhóm đối tượng 5, hỗ trợ người có công với cách mạng. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ là 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và thực hiện 1 lần. Nhóm đối tượng 6, hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ là 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và thực hiện 1 lần. Nhóm đối tượng 7, hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Mức hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng.  Thời gian hỗ trợ là 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và thực hiện 01 lần. Nhóm đối tượng 8, hỗ trợ  người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.  Điều kiện hỗ trợ  vay vốn, có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngưng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng làm việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020. Các nhóm đối tượng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ và thực hiện  đầy đủ các bước về trình tự, thủ tục  theo quy định để được hỗ trợ.

          Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Phan Đình Nghĩa yêu cầu các xã thực hiện rà soát các đối tượng đầy đủ, kịp thời hỗ trợ theo quy định, đưa ra cho các nhóm đối tượng, tránh tình trạng bỏ sót hoặc sai đối tượng…

Văn Đẹp - TTVHTT và Truyền thanh