Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Huyện Giồng Riềng phát động phong trào thi đua chuyên đề “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” năm 2020

(16:21 | 14/05/2020)

Thực hiện Công văn số 540-CV/HU ngày 19/8/2019 của Huyện ủy Giồng Riềng, về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. 

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 31/3/2020, về phát động phong trào thi đua “Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm” với chủ đề thi đua “Đảm bảo vệ sinh môi trường, không có rác thải, nhất là rác thải nhựa”.

Tổ chức phát động phong trào thi đua “ Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phầm” đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân đồng tình hưởng ứng thực hiện; có tổ chức hoạt động “ thu gom rác thải nhựa” tại địa bàn dân cư; mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất 02 mô hình “ Đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm thực hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch.

Đối tượng thi đua: Hộ gia đình, cán bộ, đoàn viên, hội viên; các ban ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn và ấp, khu phố.

Hình thức khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Thời gian thi đua: từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020.

Ngày 28/4/2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kiên Giang đã ban hành Công văn số 20/HĐ.TĐKT-BTĐKT, chấp thuận đăng ký thi đua chuyên đề của UBND huyện Giồng Riềng.

Đào Thanh Trang - Trưởng phòng Nội vụ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   54_KH-UBND.pdf