Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Chi bộ Phòng Nội vụ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(14:12 | 12/05/2020)

Ngày 09/5/2020, Chi bộ Phòng Nội vụ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa V và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Đến dự và Chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thanh Sanh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Cùng có mặt 07/07 đảng viên trong chi bộ được triệu tập về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang; sự phối, kết hợp có hiệu quả của các ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, Chi bộ phát huy năng lực lãnh đạo và năng động sáng tạo, nổ lực vượt qua những khó khăn, bám vào Nghị quyết để lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, Chi bộ đảm bảo sinh hoạt lệ hàng tháng đảm bảo đúng quy định, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Trong nhiệm kỳ có 100% cán bộ, đảng viên tham gia tiếp thu Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tổ chức, cán bộ thường xuyên được củng cố kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được chi bộ quan tâm thực hiện, cụ thể đã làm tốt việc thẩm tra, rà soát hồ sơ, lý lịch gắn với thực hiện quy trình đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. 

Chỉ đạo Công đoàn cơ quan tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Lãnh đạo và tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động đúng Điều lệ.

Năm 2015-2019 Chi bộ được Huyện ủy công nhận cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (02 năm) và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (03 năm: 2017, 2018, 2019).

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị:

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ, cơ quan, chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá 82 biểu hiện suy thoái và 23 nội dung nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch số 102 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Niêm yết 82 nội dung biểu hiện suy thoái, 23 nội dung nêu gương, những nội dung cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được làm; 04 chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặt nơi dễ nhìn, dễ thấy để thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên khắc ghi, soi rọi, học tập và noi theo.

Đã khắc phục cơ bản một số hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 mà các ngành, các xã góp ý như: trong giao tiếp, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đều có tiến bộ, đảm bảo đúng chủ trương và thời gian quy định tạo được sự đồng thuận của tổ chức và cá nhân đến liên hệ công tác.

Qua 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, đến giờ này Đại hội chi bộ Phòng Nội vụ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình làm việc đúng thời gian dự kiến.

Đại hội đã thông qua nghị quyết và giao cho Cấp ủy chi bộ khóa V, trên cơ sở quán triệt ý kiến đóng góp của các đại biểu tại đại hội để chỉnh lý thành văn kiện chính thức và triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất từ nay đến năm 2025. Thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và biện pháp nhiệm kỳ V (2020-2025) với các nội dung như sau:

- Tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ và sức mạnh của tập thể, sáng tạo trong công tác để điều hành tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ đã đề ra.

- Hàng năm có 100% cán bộ công chức, đảng viên được tham gia tiếp thu, học tập các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương mới có liên quan đến ngành Nội vụ.

- Phấn đấu hàng năm có 100% cán bộ, đảng viên không vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan và địa phương.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng trên tất cả các mặt công tác, nhất là công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trước mắt là tập trung tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện đến 100% cán bộ đảng viên.

- Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ để tạo nguồn nhân lực nhằm đảm bảo tính kế thừa. Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức được phát huy và nâng cao năng lực công tác trong thực tiễn.

- Chỉ đạo chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn liên cơ quan hoạt động đúng quy định, chấp hành tốt Điều lệ. Tăng cường hiệu quả hoạt động, chăm lo và nâng cao đời sống CBCC, góp phần cùng Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Hàng năm, phấn đấu có 95% trở lên đoàn viên Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức công đoàn giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh.

- Về công tác xây dựng Đảng: Có 100% cán bộ, đảng viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết cấp trên. Phấn đấu hàng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, từ 15% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên hàng năm đạt kế hoạch (kiểm tra 01, giám sát 01). Mỗi năm tổ chức sinh hoạt từ 04 chuyên đề. Phấn đấu hàng năm Chi bộ được Huyện ủy công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại hội đã quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu và phát huy dân chủ, cân nhắc, lựa chọn bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ khoá V, có đủ năng lực, phẩm chất, trí tuệ, gánh vác trọng trách mà chi bộ giao cho; bầu Đoàn đại biểu gồm 03 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết đại diện cho chi bộ đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Nhiệm vụ trong 5 năm tới rất nặng nề, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức Phòng Nội vụ hãy phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa công tác nội vụ ngày càng phát triển tốt hơn trong những năm tới, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của huyện.

Đào Thanh Trang - Trưởng phòng Nội vụ