Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Xem với cỡ chữAA

Thị trấn Giồng Riềng tập trung phát triển chỉ tiêu thương mại - dịch vụ

(14:04 | 12/05/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị trấn Giồng Riềng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị trấn Giồng Riềng lãnh đạo hệ thống chính trị và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết thống nhất, nêu cao ý chí tự lực tự cường, ra sức phát huy thế mạnh của địa phương, phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Trong đó, Đảng bộ Thị trấn tập trung phát triển chỉ tiêu thương mại - dịch vụ, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân Thị trấn Giồng Riềng đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao và đạt được những kết quả quan trọng, trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, sản xuất phát triển đúng hướng; thương mại - dịch vụ phát triển mạnh là trọng tâm trong phát triển kinh tế của Thị trấn. Trên địa bàn Thị trấn hiện có 1.540 hộ kinh doanh, doanh thu từ 760 tỷ đồng năm 2015 lên 1.445 tỷ đồng năm 2019, bình quân hàng năm tăng 15,04% (Nghị quyết 15%/năm). Các cơ sở thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng các loại hình sản xuất, kinh doanh, buôn bán, trao đổi hàng hóa.

Kết quả trên là nhờ tạo điều kiện về thủ tục hành chính, mặt bằng và giữ vững an ninh trật tự, từ đó thu hút các tổ chức, cá nhân yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, ngoài ra tích cực phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát sắp xếp trật tự buôn bán, sản xuất hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất đúng chính sách và pháp luật. Những năm qua, hoạt động dịch vụ thương mại trên địa bàn Thị trấn không ngừng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Đồng thời, tích cực khuyến khích các hộ dân mở rộng ngành nghề, kinh doanh thương mại, dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình, thông qua các hệ thống ngân hàng và quỹ tín dụng. Thương mại, dịch vụ phát triển đóng góp tích cực vào việc bảo đảm nguồn thu trên địa bàn. Mức thu nhập bình quân đầu người được nâng lên rõ rệt, ước thu nhập năm 2019 là 67,5 triệu đồng, tăng 21,7 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Thị trấn đề ra 3 mục tiêu đột phá, trong đó, có mục tiêu đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ: Tích cực vận động, khuyến khích người dân, các thành phần kinh tế mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh doanh, sản xuất tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống cho người dân. Đồng thời, tranh thủ các nguồn lực, kêu gọi đầu tư xây dựng trung tâm thương mại khu Tây để xây dựng Thị trấn trở thành đô thị loại 4.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Đảng ủy Thị trấn sẽ tập trung phát triển đa dạng các ngành thương mại, dịch vụ phục vụ khai thác tiềm năng, thế mạnh của Thị trấn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế và Nhân dân, huy động mọi nguồn lực vào đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường, quản lý sắp xếp trật tự mua bán, hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh huy động các nguồn vốn trong dân, vốn các doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện, các mạnh thường quân, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống như: Đan đát, lò bún, mộc gia dụng... nhằm tận dụng nguyên liệu sẵn có, lao động nông nhàn để tăng thu nhập cho Nhân dân.

Với sự nỗ lực của cả Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn Thị trấn, tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Thị trấn Giồng Riềng sẽ có nhiều bước đột phá mới, đưa Thị trấn ngày càng phát triển nhanh và bền vững./.

 

Xuân Dàng - ĐTT huyện