Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Kiên Giang công bố dịch tả lợn Châu Phi

(08:43 | 05/07/2019)

 Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND về việc công bố dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện thuộc tỉnh Kiên Giang.

             Theo Quyết định trên thì thời gian xảy ra dịchlà ngày 18/5/2019. Vùng dịch gồm có: huyện Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Hòn Đất, TP Rạch Giá, Giồng Riềng,Châu Thành, An Biên, Gò Quao, An Minh, Kiên Hải, Giang Thành và Kiên Lương. Vùng bị uy hiếp: Trong phạm vi 03 km xung quanh các ổ dịch. Vùng đệm: Trong phạm vi 10 km xung quanh các ổ dịch. Theo đó, UBND tỉnh giao:

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, hướng dẫn cụ thể các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đúng theo hướng dẫn và những quy định hiện hành.

Sở Tài chính tham mưu bố trí đầy đủ kinh phí phòng, chống dịch và kinh phí hỗ chợ cho tổ chức, cá nhân có lợn mắc bệnh bị thiêu hủy.

UBND các huyện, thành phố chủ động, tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh để xử lý kịp thời khi xảy ra ổ dịch mới, chi trả kịp thời cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn đúng theo quy định. 

Tính đến ngày 03/7/2019, đã có 49 xã, phường, thị trấn thuộc 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã xảy ra dịch tả lợn Châu phi, đã thiêu hủy 3.341 con. UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ kịp thời cho người dân bị thiệt hại do lợn Châu phi gây ra./.

Dương Vy