Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Thông tin tổng hợp

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Giồng Riềng thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi

(08:25 | 10/06/2019)

 Từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Giồng Riềng (Ngân hàng CSXH) đã tổ chức triển khai thực hiện cho vay tín dụng từ các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước. Từ đó, Ngân hàng CSXH đã và đang đóng góp đắc lực trong việc giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động trên địa bàn, giúp nhiều người có vốn sản xuất, tăng thu nhập ổn định, cải thiện đời sống người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo qua các năm, giúp đảm bảo an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị, xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện bền vững.

 

nuoi ga.jpg
 

Để thực hiện tốt việc cho vay tín dụng chính sách, đảm bảo đối tượng biết và được tiếp cận, Ngân hàng CSXH đã thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú những chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước cũng như hoạt động của Ngân hàng CSXH đến các ngành, đoàn thể chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân trong huyện. Tổ chức thực hiện công khai, dân chủ chương trình tín dụng thông qua việc niêm yết công khai các nội dung về tín dụng chính sách tại UBND các xã, thị trấn để Nhân dân có thể dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu. Mỗi cán bộ Ngân hàng CSXH luôn làm tốt vai trò là một tuyên truyền viên, giúp người dân hiểu biết về hoạt động tín dụng chính sách cũng như hướng dẫn người dân, Tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục vay vốn.

Nhằm thực hiện nhiệm vụ cho vay, Ngân hàng CSXH thường xuyên rà soát, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn Ngân hàng cấp trên tổ chức. Đồng thời, Ngân hàng CSXH phối hợp với UBND xã, thị trấn, tổ chức chính trị - xã hội huyện và xã, thị trấn tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ đối với  Chủ tịch UBND, cán bộ Ban giảm nghèo xã, thị trấn, Trưởng ấp, khu phố, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Tại các điểm giao dịch xã, thị trấn, các chính sách tín dụng của Nhà nước, danh sách hộ vay vốn và quy trình thủ tục của Ngân hàng CSXH được niêm yết công khai; người vay vốn giao dịch trực tiếp với Ngân hàng CSXH vào ngày cố định hàng tháng để gửi tiền tiết kiệm, nhận tiền vay và trả nợ trước sự chứng kiến của cán bộ tổ chức chính trị - xã hội, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, chính quyền cấp xã, nhờ đó đã hạn chế được việc thất thoát, xâm tiêu, tham ô lợi dụng tiền vốn, tạo được lòng tin của Nhân dân đối với các chính sách của Đảng, Nhà nước và đối với hoạt động của Ngân hàng CSXH. Mặc khác, công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã và đang phát huy hiệu lực, hiệu quả. Công tác giám sát từ xa được chú trọng trong, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng vốn hiệu quả.

Theo số liệu thống kê của Ngân hàng CSXH, tổng nguồn vốn theo kế hoạch giao 350.134 triệu đồng, thực hiện đến 31/05/2019 là 344.428 triệu đồng, tăng so với đầu năm 17.499 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 5%. Tổng dư nợ thực hiện đạt 344.237 triệu đồng, tăng 17.524 triệu đồng so với đầu năm 2019, đạt 98,5% chỉ tiêu kế hoạch năm. Về chất lượng tín dung, tổng nợ xấu là 22.581 triệu đồng, tỷ lệ 7,14%/tổng dư nợ; trong đó, nợ quá hạn 14.918 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 4,33% tổng dư nợ. Nợ quá hạn tập trung tăng cao ở một số xã như: Vĩnh Thạnh; Thạnh Lộc; Bàn Tân Định; Ngọc Thành; Ngọc Chúc; Hòa Lợi; Long Thạnh;...

Chính nhờ nguồn vốn vay ưu đãi đã tạo việc làm cho những người dân có sức lao động nhưng không có vốn và những nông dân thiếu đất sản xuất tăng thu nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của huyện. Hiệu quả từ các chương trình cho vay, trong đó có cho vay giải quyết việc làm dù được đánh giá cao song thực tế vẫn còn nhiều trăn trở. Đó là nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm còn hạn chế, trong khi nhu cầu vay vốn trên thực tế của người dân rất lớn nên chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn của Nhân dân, nhất là trong giai đoạn chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ như hiện nay. 

Về định hướng thời gian tới, Ngân hàng CSXH sẽ đẩy mạnh công tác cho vay vốn, thu hồi nợ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các dự án đang thực hiện và đúng đối tượng đối với các dự án cho vay vốn mới, bảo đảm các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn của Nhà nước, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, kịp thời phân tích, đánh giá nợ quá hạn, nợ đến hạn để thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định; kiên quyết xử lý thu hồi những món nợ quá hạn có khả năng trả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Quang Nhật