Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước huyện Giồng Riềng

(14:50 | 12/10/2020)

Ngày 08/10/2020, UBND huyện Giồng Riềng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tập huấn việc duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo và công chức các phòng chuyên môn cấp huyện và UBND các xã, thị.

 

     Trong thời gian 01 ngày, đơn vị tập huấn là Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao đã hướng cho các cơ quan cấp huyện, cấp xã đang áp dụng HTQLCL  theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

      Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên của Công ty TNHH Tư vấn quản lý quốc tế và Hỗ trợ kỹ thuật cao giới thiệu những kiến thức chung về TCVN ISO 9001:2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, chú trọng lập kế hoạch nâng cấp HTQLCL theo phiên bản mới; đánh giá và phân tích thực trạng của HTQLCL ISO hiện tại; đào tạo, phổ biến về tiêu chuẩn ISO 9001:2015, về Hệ thống quản lý chất lượng, về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lương, kế hoạch để thực hiện mục tiêu chất lượng cho toàn bộ cán bộ trong tổ chức; tiến hành xem xét của lãnh đạo đối với Hệ thống QLCL; thực hiện công bố việc phù hợp Hệ thống TCVN 9001:2015; tổ chức đánh giá nội bộ; đặc biệt, đơn vị tư vấn đã hướng dẫn trình tự từng bước, việc cần làm, phải làm trong năm đối với thực hiện Hệ thống ISO 9001:2015.

      Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã có thêm kiến thức về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, hiểu được mục đích cũng như lợi ích của việc áp dụng Tiêu chuẩn  ISO 9001: 2015. Qua đó, các học viên đều nắm bắt được những kỹ năng để duy trì và cải tiến Hệ thống ISO nhằm chủ động thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình./.

Võ Văn Nhiên Em - VP.HĐND-UBND huyện