Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Giồng Riềng

(13:57 | 09/09/2020)

Trang Thông tin điện tử tổng hợp (Trang TTĐTTH) huyện Giồng Riềng được Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang cấp Giấy phép số 278/GP-TTĐT ngày 24/3/2016 về thiết lập hoạt động Trang TTĐTTH trên mạng. Việc thành lập Trang TTĐTTH của huyện nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền điện tử, số hóa các thủ tục hành chính, sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến để xử lý các hồ sơ, thủ tục hành chính trong cơ quan Nhà nước… nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, phục vụ tốt cho tổ chức và công dân.

 
 

      Từ đó đến nay, Trang TTĐTTH đã phát huy hiệu quả hoạt động, đã trở thành kênh thông tin quan trọng để người dân, tổ chức có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nước, góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan Nhà nước. Trong đó, thông tin chỉ đạo và điều hành của chính quyền được cập nhật thường xuyên, kịp thời trên Trang TTĐTTH. Bộ thủ tục hành chính cấp chính quyền huyện và xã được công khai, cập nhật thường xuyên; các chỉ đạo điều hành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực đang được công khai đầy. Nhờ hoạt động của Trang TTĐTTH đã góp phần giúp giới thiệu, quảng bá hình ảnh của các địa phương, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tin chỉ đạo, điều hành, qua đó giúp người dân có thể tương tác với lãnh đạo UBND huyện tốt hơn. Các thông tin, bài viết được đăng tải từng bước được nâng cao chất lượng, được đổi mới, bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của huyện, góp phần không nhỏ vào việc công khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

      Trang TTĐTTH của huyện luôn chú trọng, đảm bảo an toàn và an ninh thông tin, thong tin được đăng tải luôn chính xác, không để bị mất, lộ, lọt bí mật Nhà nước hoặc sai phạm phải xử lý về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn, không có trường hợp mất mát gây ảnh hưởng đến hoạt động Trang TTĐTTH huyện. Hiện nay, có nhiều công tác viên tham gia gửi tin, bài, ảnh hoạt động cho Trang TTĐTTH huyện. Cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực tích cực trong việc viết tin, bài, gửi hình ảnh đến Tổ biên tập Trang TTĐTTH huyện để duyệt đăng bài. Cộng tác viên đưa tin kịp thời, chất lượng, phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện và các xạ, thị trong huyện. Trang TTĐTTH huyện thực hiện tốt chức năng là kênh thông tin chính thống của huyện; chất lượng tin, bài, hình ảnh đăng tải ngày càng được nâng lên, tương đối đa dạng. Đã củng cố thành lập Ban biên tập, đề ra quy chế hoạt động. Hàng năm, UBND huyện bố trí kinh phí để duy trì hoạt động Trang TTĐTTH huyện.

     Ngoài Trang TTĐTTH của huyện, hiện nay, trên địa bàn huyện có các Trang TTĐTTH khác đang hoạt động như: Trang của khối đảng, đoàn thể; Trang của ngành giáo dục huyện; Trang của Đoàn thanh niên; Trang TTĐTTH của xã Ngọc Hòa và xã Bàn Tân Định. Các Trang này đang hoạt động tốt và cùng với Trang TTĐTTH huyện thực hiện tốt chức năng, vai trò của mình.

       Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên Trang TTĐTTH huyện, thời gian tới cần: Vận động cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan tích cực tham gia viết tin, bài. Nâng cao chất lượng tin, bài, dữ liệu trên Trang TTĐTTH, đảm bảo đa dạng, phong phú, có hệ thống và đặc biệt phải đảm bảo tính khách quan, trung thực. Tiếp tục cập nhật những nội dung còn thiếu và mở các chuyên mục theo từng thời điểm. Cập nhật đầy đủ, kịp thời, có hệ thống các văn bản chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện để các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể dễ dàng tìm kiếm, khai thác các văn bản trên Trang TTĐTTH huyện. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trên Trang TTĐTTH. Bố trí kinh phí đảm bảo duy trì hoạt động của Trang. Củng cố kiện toàn Ban biên tập và nâng cao trách nhiệm ban biên tập trong việc phê duyệt tin bài, quản trị Trang bảo đảm hoạt động có hiệu quả. Tuyên truyền kịp thời các công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phản ánh kịp thời các sự kiện kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội trên địa bàn huyện. Nghiên cứu tạo lập các kênh thông tin còn thiếu và thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin vào các kênh thông tin đã được tạo lập, thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động của ngành, địa phương. Luôn nắm thông tin và cập nhật tin tức kịp thời về các chế độ chính sách, việc quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với từng vấn đề cụ thể cho Nhân dân. Rà soát, bổ sung các văn bản chỉ đạo, điều hành (trừ văn bản mật) của địa phương được cập nhật lên Trang TTĐTTH huyện. Thu hút cộng tác viên ở tại địa phương gửi tin, bài hoạt động.

Võ Văn Nhiên Em - VP.HĐND-UBND huyện