Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO: Công khai số liệu biên chế công chức tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 6 tháng đầu năm 2020

(08:41 | 10/07/2020)

THÔN


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 141_TB-UBND.signed.pdf