Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng đạt loại xuất sắc trong công tác Cải cách hành chính năm 2019

(09:37 | 21/05/2020)

Ngày 13/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND về việc công bố kết quả xếp hạng thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2019.

Theo đó năm 2019 có tổng số 37 đơn vị thực hiện chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính. Kết quả, có 19 đơn vị đạt loại xuất sắc, 13 đơn vị đạt loại tốt, 04 đơn vị đạt loại khá và 01 đơn vị đạt loại trung bình.

Đối với UBND cấp huyện, có 15/15 đơn vị thực hiện chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính. Kết quả, có 05 đơn vị đạt loại xuất sắc, 10 đơn vị đạt loại tốt.

UBND huyện Giồng Riềng là một trong năm đơn vị đạt loại xuất sắc năm 2019 (đạt 91,47/100 điểm) và là đơn vị có số điểm cao nhất trong các đơn vị cấp huyện.

(kèm theo Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đào Thanh Trang - Trưởng phòng Nội vụ

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1149_QD-UBND .pdf