Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

THÔNG BÁO: Kết quả đăng ký thi tuyển công chức cấp huyện năm 2020

(10:28 | 06/05/2020)

 

Thực hiện Thông báo số 276/TB-SNV ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, về tuyển dụng công chức năm 2020.

          Từ ngày 11/3/2020 đến hết ngày 09/4/2020, Phòng Nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận tổng số 34 hồ sơ đăng ký dự tuyển như sau:

1. Văn phòng HĐND-UBND: cần tuyển 02 công chức (01 vị trí Hành chính một cửa và 01 vị trí Hành chính tổng hợp), có 03 hồ sơ đăng ký.

          2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: cần tuyển 01 công chức, vị trí: quản lý xây dựng, có 05 hồ sơ đăng ký.

          3. Phòng Tài chính và Kế hoạch: cần tuyển 01 công chức, vị trí: quản lý kinh tế tập thể, tư nhân, có 05 hồ sơ đăng ký.

          4. Phòng Văn hóa và Thông tin: cần tuyển 01 công chức, vị trí: quản lý công nghệ thông tin, có 01 hồ sơ đăng ký.

          5. Thanh tra huyện: cần tuyển 01 công chức, vị trí: Thanh tra, có 11 hồ sơ đăng ký.

          6. Phòng Tài nguyên và Môi trường: cần tuyển 01 công chức, vị trí: Quản lý đất đai, có 09 hồ sơ đăng ký.

Theo Thông báo số 276/TB-SNV ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang, thời gian và địa điểm thi:

- Dự kiến tổ chức kỳ thi vào quý II/2020, sẽ có thông báo cụ thể đến thí sinh.

- Địa điểm ôn thi và thi: Trường Cao đẳng Kiên Giang, số 217 Chu Văn An, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

          Các thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin tại địa chỉ http://snv.kiengiang.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Tổ chức công chức, viên chức, Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang./.

Đào Thành Trang - Trưởng Phòng Nội vụ