Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Cải cách hành chính

Quyết định: Về việc thành lập tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

(08:34 | 10/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2373_QD-UBND.signed.pdf