Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Bảng giá đất

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Giồng Riềng- Tỉnh Kiên Giang

(09:21 | 11/05/2020)

​ 


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   116_TB-UBND.signed.pdf  719_QD-UBND.signed.pdf  Ban_do_KHSDD2020_trinh duyet.pdf  Bao cao KHSDD 2020_Giong Rieng_trinh duyet_final.pdf