Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

Bảng giá đất

Xem với cỡ chữAA

UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Giồng Riềng

(09:01 | 09/04/2020)

 Ngày 20/3/2020, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đối với huyện Giồng Riềng.

 

khung.jpg
 

            Theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, diện tích các loại đất được phân bổ bao gồm: Đất nông nghiệp 58.456,74 ha (trong này đất chuyên trồng lúa nước là 50.844,30 ha); đất phi nông nghiệp 5.479,53ha.

            Diện tích cần thu hồi trong năm là 80,02 ha (trong này đất trồng lúa 50,14 ha, đất hàng năm khác 0,03 ha, đất trồng cây lâu năm 29,85 ha, đất phi nông nghiệp 0,02 ha).

           Diện tích cần chuyển đổi mục đích trong năm là 83,23 ha (trong này đất trồng lúa 51,51 ha, đất hàng năm khác 0,03 ha, đất trồng cây lâu năm 31,69 ha, chuyển đổi nội bộ đất nông nghiệp 16,69 ha).

           Trên cơ sở kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, UBND huyện có trách nhiệm công bố công khai theo quy định, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả.

 

 

Dương Vy

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   719_QD-UBND.pdf