Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng tổ chức thành công kỳ họp thứ mười chín

(08:59 | 16/09/2020)

Sáng ngày 15/9/2020, Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ Mười Chín – Kỳ họp chuyên đề về công tác tổ chức.

 

       Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết thông qua tờ trình và nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Phải, do ông chuyển công tác khác; biểu quyết thông qua tờ trình và nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Thành Trang, do ông chuyên công tác khác.

       Đồng thời, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành bầu bà Trần Thu Hận, UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọc Chức vào chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả bà Trần Thu Hận đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

        Bầu ông Võ Văn Bảnh, HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện vào chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả ông Võ Văn Bảnh đã trúng cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

        Với những kết quả trên, kỳ họp thứ Mười Chín Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp./.

Võ Văn Nhiên Em - Văn phòng HĐND - UBND huyện