Cổng thông tin điện tử huyện Giồng Riềng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Xem với cỡ chữAA

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân hai cấp 6 tháng đầu năm 2020

(20:27 | 14/06/2020)

Ngày 12/6/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Giồng Riềng tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân hai cấp 6 tháng đầu năm 2020. Đây là hội nghị nằm trong Chương trình công tác năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Tham dự Hội nghị có: Các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng và Phó các Ban, Tổ Trưởng các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện Thường trực, Trưởng hai Ban Hội đồng nhân dân xã, thị; lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, nhất là nâng cao chất lượng tổ chức phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân hai cấp. Đồng thời, để đánh giá kết quả và những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp theo quy định; góp phần thiết thực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phiên giải trình của Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp trong huyện; nâng cao vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tại Hội nghị, các đạt biểu đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân hai cấp; Báo cáo chuyên đề thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng việc giải trình tại Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; Báo cáo kết quả việc giải trình và chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân cấp xã từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay; Tham luận về định hướng công tác chuẩn bị nội dung và tổ chức việc giải trình tại Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã thời gian tới; triển khai kế hoạch thi đua chuyên đề hoạt động Hội đồng nhân hai cấp năm 2020.

Trên cơ sở các báo cáo, kế hoạt trình bày tại Hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình với kết quả đạt được trong hoạt động của Hội đồng nhân dân hai cấp 6 tháng đầu năm 2020, cũng như những kinh nghiệm rút ra trong hoạt động từ đầu  nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời, các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, của Thường trực, các Ban, các Tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp, qua đó, đề xuất một số biện pháp để Hội đồng nhân dân hai cấp hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cho 05 tập thể và 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội đồng nhân dân hai cấp năm 2019./.

Quang Nhật